SKF är lågt värderat

Datum: 2000-10-31 10:37

Öka

SKF B

Finanstidningen tycker att SKF-aktien har fallit överdrivet mycket och rekommenderar investerare att öka.

Kursfallet i SKF innebär enligt Finanstidningen att aktien är förmånligt värderad och att alla negativa scenarion nu är diskonterade. Till rådande aktiepris är exempelvis är en fallande dollarkurs på ett års sikt fullt inräknad. Finanstidningen anser att en rimlig värdering av SKF är 165 kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
148,5 kr
Riktkurs:
165 kr

Rekommendation från: Finanstidningen

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser