SKF är fullvärderat

Datum: 2006-10-18 11:29

Neutral

SKF B

Avanzas nättidning Placera Nu menar att SKF-aktien är fullvärderad och rekommenderar neutral.

Verkstadsbolagets vinst per aktie för helåret spås bli strax över 10 kr per aktie. Det ger ett P/E-tal på drygt 11, vilket justerat för utdelning blir knappt 12. Vinsten per aktie för 2007 spås bli ca 9 kr. Den kommande översynen av kapitalstrukturen, extrautdelningen, bedöms vara diskonterad på börsen.
Kurs då rekommendationen gavs:
114,5 kr

Rekommendation från: Placera.nu

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser