SKF – historiskt billig

Datum: 2000-10-10 13:47

Köp

SKF B

Fischer Partners tror att SKF har en bra uppsida.

Fischer Partners tror att år 2001 blir ett bra år för SKF. Bolaget har omvandlats under det senaste året genom den nya ledningen har avyttrat olönsamma delar. SKF har fått ordning på kassaföldena samtidigt som aktien nu, enligt Fischer, handlas på mycket låga nivåer sett ur ett historiskt perspektiv. År 2001 spås bli starkt och bolaget genomsnittliga p/s-tal den senaste tio åren är 0,48. Med dagens kurs handlas aktien till en försäljningsmultipel på 0,38, vilket är under snittet. På kort sikt tror Fischer att aktien kan handlas upp till 165 kronor, men på lite längre sikt är det motiverade värdet över 200 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
130 kr
Riktkurs:
200 kr

Rekommendation från: Fischer Partners

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser