Skärpt konkurrens för EP

Datum: 2001-01-15 13:23

Nya aktörer leder till högre krav på Europolitan, vilket spås öka kostnaderna.

Efter beskedet att Telia och Netcom samarbetar har Sverige nu fem operatörer som deltar i byggandet av ett riksomfattande 3G-nät. Två av dessa har idag inget nät, vilket av Alfred Berg ses som en skärpning ur konkurrenssynvinkeln. Detta har bidragit till att utsikterna för Europolitan skrivs ner något. Bolaget står enligt Alfred Berg väl rustat inför 3G utbyggnaden med en stabil balansräkning som bas. Vinsten per aktie spås 2002 uppgå till 3,10 kronor, vilket är en nedjustering på 40 öre. Riktkursen dras ner från 113 till 85 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
84,5 kr
Riktkurs:
85 kr

Rekommendation från: Alfred Berg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser