Skanska svag i Europa

Datum: 2000-11-06 11:03

Behåll

Skanska B

Problem i Europa samt en stark aktieutveckling gör att ArosMaizels inte längre anser att aktien är köpvärd.

ArosMaizels anser att Skanskas rapport föranleder en behåll-rekommendation. Resultatet var något under förväntningarna, främst beroende på problem i Danmark. Verksamheten i USA utvecklas starkt, enligt Aros. Frånsett utvecklingen i Danmark så utvecklas även övriga europeiska marknader svagare än väntat. Detta medför att Aros säänker sina estimat för Europa. Enligt Aros så har kursern utvecklats mycket bra de senaste månaderna, vilket gör att köp inte längre kan rekommenderas. Riktkursern sätts till 420 kronor och risken i bolaget anses vara normal.
Kurs då rekommendationen gavs:
388 kr
Riktkurs:
420 kr

Rekommendation från: Aros

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser