Skanska ska up 35 procent

Datum: 2003-01-22 14:58

Skanskas sparprogram bådar gott för aktien, enligt Affärsvärlden.

Goodwillavskrivningarna och omstruktureringskostnaderna raderar i princip ut Skanskas vinst för 2002. Dessutom går bolagets tid som tillväxtbolag mot sitt slut. Men att bli lönsamt och ha en mindre balansräkning bådar gott för aktien enligt Affärsvärlden. Utförsäljningarna av fastigheter kommer att ge stora utdelningar till ägarna. Tidningen menar att en kurs på 70 kr är motiverad och ger aktien en köprekommendation.
Kurs då rekommendationen gavs:
51,5 kr
Riktkurs:
70 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser