Skanska nedgraderas

Datum: 2002-06-11 11:23

Neutral

Skanska B

Merrill Lynch sänker sin rekommendation på lång sikt för Skanska till neutral.

Sänkningen görs då Merrill Lynch anser att det skapar osäkerhet när inte längre bolagets VD Claes Björk kommer att förlänga sitt kontrakt. Investmentbanken anser att det är dåliga nyheter då han lett bolaget på ett bra sätt och varit den drivande kraften bakom omstruktureringen av bolaget. På kort sikt genererar nyheten märkbar osäkerhet. Merrill Lynch sänker dock rekommendationen på lång sikt från köp till neutral eftersom visibiliteten inom strategin minskar medan risken ökar.
Kurs då rekommendationen gavs:
65 kr

Rekommendation från: Bank of America/Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser