Skanska bättre än sektorn

Datum: 2005-09-29 11:14

Bättre än index

Skanska B

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Skanska.

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Skanska. Carnegie varnar dock för att kursen kan påverkas av negativt sentiment på kort sikt följande gårdagens presentation givet av Skanskas VD. Kommentarer gällande risker relaterat till orkanerna i USA var försiktiga men bör inte tolkas allt för negativt anser Carnegie. Kommentarer kring potentialen av BOT och industriellt inköp styrker Carnegies långsiktigt positiva syn på Skanskas aktie. Skanskas rörelse handlas till EV/EBIT(06e) på 6,5 gånger vilket är attraktivt enligt Carnegie. Justerad vinst per aktie estimat är 5,3 kronor för 2005 och 6,3 kronor för 2006 enligt Carnegies.
Kurs då rekommendationen gavs:
112,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser