Skanska bättre än sektorn

Datum: 2005-12-14 16:19

Bättre än index

Skanska B

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Skanska.

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Skanska. Skanska har tagit ett kontrakt på 725 miljoner kronor i New Jersey på att bygga ut en anläggning för service och underhåll av tåg. Det är klart att Skanskas amerikanska verksamhet utvecklas starkt och kommer att driva på tillväxt och vinster för Skanska framöver anser Carnegie. Carnegie förväntar sig en orderingång på 50 miljarder kronor för fjärde kvartalet 2005 och väldigt starkt kassaflöde på över 5 miljarder kronor, vilket ger utrymme för extrautdelningar anser Carnegie. Skanska värderas till EV/EBIT(06e) på 6,1 gånger vilket ger ett starkt värderingsargument för aktien som kan gå till 150 kronor som nästa nivå anser Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
120 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser