Skanska bättre än index

Datum: 2006-04-25 21:57

Bättre än index

Skanska B

Carnegie rekommenderar bättre än index för Skanska.

Carnegie rekommenderar bättre än index för Skanska. Skanska har erhållit ett kontrakt för vägutbyggnad i Polen värt 375 miljoner kronor, enligt Carnegie. Detta är positiva nyheter eftersom Polen är en viktig del av Skanskas verksamhet i östeuropa, enligt Carnegie. Polen har stora infrastrukturbehov och börjar få stöd av olika EU transportfonder, vilket är positivt för Skanska framöver, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
133 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser