Skanska bättre än index

Datum: 2006-05-24 13:20

Bättre än index

Skanska B

Carnegie rekommenderar bättre än index i Skanska.

Carnegie rekommenderar bättre än index i Skanska med riktkurs 162 kronor. Alla verksamhetsområden inom konstruktion, bortsett från USA, presterar starkt, och USA marknaden förväntas återhämta sig under 2006 och 2007, enligt Carnegie. Sammantaget förväntas den underliggande tillväxten i rörelseresultatet växa med 29 procent under 2006 och 15 procent under 2007 med substantiell upsidespotential, enligt Carnegie. Kommersiell projektutveckling går starkt och fortsatt tillväxt i volymerna under 2006 och 2007 och substantiella värdeökningar förväntas, enligt Carnegie. Skanska är ett starkt värdemässigt investeringsförslag med 54 procent av börsvärdet i kassa, fastigheter och aktier, samtidigt som den underliggande verksamheten värderas till EV/EBIT(06e) på 5,3 gånger trots stark tillväxt, enligt Carnegie. Justerad vinst per aktie förväntas bli 7,90 kronor för 2006 och 8,60 kronor för 2007, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
111,5 kr
Riktkurs:
162 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser