Skanska bättre än index

Datum: 2007-05-24 15:19

Bättre än index

Skanska B

Carnegie rekommenderar bättre än index för Skanska.

Carnegie rekommenderar bättre än index för Skanska. Skanska påbörjar ett kommersiellt projekt i Sundbyberg, enligt Carnegie. Den svenska direktmarknaden är stark, i synnerhet i Stockholm, och Skanska förväntas fortsätta att fokusera på kommersiell utveckling, enligt Carnegie. Under innevarande år har 1,8 miljarder kronor investerats i nya kommersiella projekt, enligt Carnegie. Skanskas verksamhetsområde för kommersiell utveckling har en mycket god historik och har lyckats generera 1,4 miljarder kronor i reavinster per år under de senaste nio åren, enligt Carnegie. Verksamhetsområdet upplever de rätta förutsättningarna för att fortsätta att driva på Skanskas vinst, enligt Carnegie. Skanska handlas till EV/EBIT(07e) på 8 gånger, vilket inte är särskilt krävande, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
161 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser