Skanska bättre än index

Datum: 2007-11-05 14:24

Bättre än index

Skanska B

Carnegie rekommenderar bättre än index för Skanska

Carnegie rekommenderar bättre än index för Skanska efter kvartalsrapporten. Resultatet bekräftade Skanskas poitiva vinstutveckling och bolaget hade en marginal på 3,9 procent inom konstruktionsverksamheten, enligt Carnegie. Utsikterna för USA har också förbättrats igen och förväntas fortsätta att förbättras, spår analysföretaget.

Vinstutsikterna är goda och underliggande EBIT förväntas växa med 30 procent under 2007 och 2008, enligt Carnegie. Vinst per aktie förväntas bli 10 kronor för 2007 och 10,30 kronor för 2008.
Kurs då rekommendationen gavs:
125,125 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser