Skakigt för Semcon

Datum: 2008-01-17 09:40

Sälj

Semcon

Veckans Affärer anser att det vore tidsmässigt fel att köpa Semcon-aktien nu.

Riskerna i Semcon bedöms ha ökat efter de stora förvärven av IVM och Carat och kunderna är dessutom till stor del koncentrerade till bilbranschen. För 2008 spår analytikerkåren att marginalen kan lyfta från 5 till 7,5 procent. VA menar att det är för optimistiskt och har väntar sig 5,5 procents rörelsemarginal för i år. Det skulle i så fall ge en vinst på 180 miljoner. Men bolaget har en nettoskuld på cirka 550 miljoner kr och läggs den på börsvärdet försämras nyckeltalen. P/E-talet beräknas till ca 8.
Kurs då rekommendationen gavs:
58,75 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser