Sjunkande stålpris under kommande kvartal

Datum: 2010-05-20 17:44

Neutral

SSAB B

Bank

Bank of America/Merrill Lynch (BoA) sänker riktkursen för SSAB till 127 kronor från tidigare 131 kronor. Rekommendationen är Neutral. Banken menar på att de makroekonomiska utsikterna ser allt mer osäkra ut och att det tredje kvartalet är säsongsmässigt svagt i den europeiska stålsektorn, vilket enligt banken kan innebära att kunderna tar en paus i sin lagerpåfyllnad. Mot bakgrund av svagheterna i efterfrågan tror BoA att stålpriserna kommer att sjunka och att spotpriser på varmvalsat stål på rulle kommer att sjunka från 780 USD till 700 USD under det kommande kvartalet. För SSAB ser efterfrågeutsikterna bra ut på kort sikt och att det finns möjlighet till en stigande marginal tack vare ökade andelar inom nischprodukter.
Kurs då rekommendationen gavs:
97,225 kr
Riktkurs:
127 kr

Rekommendation från: Bank of America/Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser