SJR billig

Datum: 2008-02-08 16:51

Köp

SJR B

Stockpicker upprepar rekommendationen att köpa bemanningsbolaget SJR, men riktkursen sänks till 42 kr.

Baserat på en omsättningstillväxt motsvarande 20 procent och något sämre marginaler än 2007 års spås vinsten 2008 bli uppåt 3,70 kr per aktie. Aktien handlas därmed till ca 8 gånger den prognostiserade vinstnivån. Kassan på motsvarande närmare 6 kr per aktie (efter föreslagen utdelning) gör enligt Stockpicker rörelsen ännu billigare.
Kurs då rekommendationen gavs:
29,45 kr
Riktkurs:
42 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser