SHB ser osäkra vinstutsikter

Datum: 2017-06-14 12:00

Minska

SCA B

STOCKHOLM (Direkt) SCA utan den avknoppade hygiendelen Essity har goda tillväxtmöjligheter och en stabil tillgångsbas. Men vinstutsikterna för 2018 är lite osäkra.

Det anser Handelsbanken Capital Markets som tagit upp bevakning av bolaget och aktien genom att sätta rekommendationen till minska, något Nyhetsbyrån Direkt har rapporterat om tidigare på onsdagen.  Riktkursen är satt till 65 kronor.

"Då aktien känns relativt fullvärderad, gör detta oss försiktigt inställda till den", fortsätter banken sin motivering.

Banken skriver bland annat att efterfrågan på pappersmassa kommer att vara fortsatt god och att det finns flera strukturella tillväxtdrivare vad gäller förpackningar.

"Efterfrågan på papper minskar strukturellt, men i det korta perspektivet ser priserna ut att stiga", heter det vidare om marknadsutsikterna som banken alltså bedömer som sammantaget god för SCA.

Parallellt tror Handelsbankens analytiker att SCA:s rörelseresultat ökar med 7 procent under 2017. Sen ser det alltså mer trist ut, enligt banken.

"För 2018 förväntar vi oss istället att rörelseresultatet kommer att sjunka med 11 procent, på grund av uppstarten av en ny massalinje, lägre massapriser och högre avskrivningar. Med tanke på hur marknadens prognoser för 2018 ser ut tror vi att det finns risk för negativa överraskningar", heter det i analysen.

Handelsbankens nya riktkurs på 65 kronor motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 11,1 gånger på prognoser för 2019 och en direktavkastning om 3,1 procent. Det ställer SHB mot Holmen, "som handlas på 10,8x med en direktavkastning om 3,5 procent".

Kurs då rekommendationen gavs:
64,75 kr
Riktkurs:
65 kr

Rekommendation från: Handelsbanken Capital Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser