Handelsbanken höjer utdelningen Foto: Janerik Henriksson /TT

Handelsbanken höjer utdelningen

Publicerad 2016-02-09 07:42:00

Rapport Handelsbankens resultat var något sämre än väntat. Räntenettot överraskade dock på uppsidan. Banken höjer dessutom utdelningen.

Handelsbankens rörelseresultat blev 5.533 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Det kan jämföras med förväntade 5.678 miljoner, enligt SME Direkt.

Räntenettot uppgick till 6.971 miljoner kronor, jämfört med väntade 6.810 miljoner, och provisionsnettot blev 2.343 miljoner. Där låg snittprognosen på 2.365 miljoner.

Styrelsen föreslår en höjning av den ordinarie utdelningen till 4:50 kronor per aktie samt en extra utdelning på 1:50 kronor per aktie. För 2014 delade banken ut 5:83 kronor, varav 4:17 kronor i ordinarie utdelning.

Utdelningen föreslås därmed bli totalt 6:00 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 5:83 kronor.

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Handelsbanken A

Handelsbanken B