SHB rekommenderar öka

Datum: 2011-04-20 11:19

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken har höjt sin riktkurs för Millicoms aktie till 110 dollar från tidigare 100 dollar, med upprepad rekommendation öka, efter bolagets rapport för det första kvartalet.

Det framgår av en analys från Handelsbanken Capital Markets daterad den 20 april.

Banken pekar på en ökande organisk intäktstillväxt och förbättrad lönsamhet, trots Millicoms investeringar i tillväxt, som motiv till den höjda riktursen och rekommenderar att öka exponeringen i aktien vid eventuella kursnedgångar i samband med den förestående avnoteringen av Millicom-aktien från Nasdaq.

Bankens estimat för Millicoms ebitda-resultat för helåret 2011 har höjts med 3 procent med stöd i något högre estimat för intäktstillväxt och marginalnivå följt av Millicoms höjning av sin helårsprognos för ebitda-marginalen till över 45 procent.

Som en extra attraktion hos Millicoms aktie noterar Handelsbanken att bolaget har kapacitet för ytterligare återköp av egna aktier, förutom de återköp på 800 miljoner dollar under 2011 som aviserats.
Kurs då rekommendationen gavs:
619 kr
Riktkurs:
670 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser