SHB chocksänker riktkursen

Datum: 2012-08-06 14:00

Minska

SAS

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets sänker sin riktkurs för SAS till 5:50 kronor från 8:00 kronor, och upprepar rekommendationen minska. Det framgår av en analys daterad den 6 augusti.

I analysen skriver banken att dess estimat för SAS ebit-resultat visserligen ligger över marknadens för 2013 efter förväntningar om avtagande yieldpress det året, men detta motiverar inte en högre rekommendation eftersom risken i aktien är så hög för närvarande.

 

Vidare: om trafiken och yielden förbättras finns enligt Handelsbanken en betydande uppsida i SAS-aktien eftersom skuldsättningen är så hög, men rekommendationen minska behålls eftersom risk kvarstår för 2012 och 2013 års estimat.

 

Handelsbankens prognos för ebit 2013 ligger enligt analysen på 1.422 miljoner kronor, medan genomsnittsförväntningen enligt SME Direkts prognossammanställning från den 2 augusti ligger på 989 miljoner kronor.

 

Handelsbankens estimat är dock en sänkning med 26 procent från bankens förra prognos, en sänkning som föranletts av svaga europeiska tillväxtutsikter och ihållande yieldpress.

Kurs då rekommendationen gavs:
5,95 kr
Riktkurs:
5,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken Capital Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser