SHB – ett givet val

Datum: 2004-01-12 21:16

Privata Affärer rekommenderar i sin tidning om aktier och fonder, Placeringsguiden, köp av Handelsbanken.

Tidningen menar att SHB spelar i en egen division bland bankerna och att aktien är given i en bred aktieportfölj. Banken expanderar och numera ligger var femte kontor utanför Sverige, men bedömningen är att det inte finns några stora risker i verksamheten. En starkare konjunktur och högre räntor skulle gynna resultatet. Privata Affärer skriver i Placeringsguiden att utsikterna för de närmaste åren motiverar en fortsatt uppvärdering.
Kurs då rekommendationen gavs:
142 kr
Riktkurs:
175 kr

Rekommendation från: Placeringsguiden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser