SHB - stabil basplacering

Datum: 2007-04-30 12:55

Börsveckan anser att Handelsbanken är lågt värderat och köpvärt.

Banken spås tjäna ca 18 kr per aktie i år, vilket ger ett P/E-tal på 12. Aktien bedöms vara en lämplig basplacering i vilken portfölj som helst.
Kurs då rekommendationen gavs:
205,75 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser