Semcon billigt

Datum: 2003-05-22 18:45

Stockpicker anser att Semcon är en mycket billig aktie.

Semcons stora förlust under första kvartalet förklaras till stor del av engångsposter. Exklusive dessa blev resultatet -5,4 miljoner kr, vilket var sämre än fjolårets starka kvartal men nivå med både tredje och fjärde kvartalet. Bolaget verkar enligt Stockpicker ha stärkt marknadsandelen och om inte marknaden försvagas blir det vinst på helåret. Räknat på prognosen för 2004 blir P/E-talet 4. Köprekommendationen upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
7,9 kr
Riktkurs:
15 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser