Securitas ”sämre än index”

Datum: 2003-12-09 09:59

Sämre än index

Securitas B

Cheuvreux spår att Securitas kommer att utvecklas ”sämre än index”.

Cheuvreux upprepar sin försiktiga syn på Securitas. Investmentbanken menar att det fortfarande är hög risk för att det kommer att komma besvikelser från Securitas de kommande kvartalen. Cheuvreux anser att kommande tillväxt och marginalförbättringar redan är diskonterade. Vidare menar Cheuvreux att Securitas handlas till en 25-procentig premie jämfört med sektorn som helhet, vilket banken anser vara felaktigt. Vinsten per aktie, före goodwill, spås kommande två år till 7 respektive 7,60 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
93,25 kr

Rekommendation från: Cheuvreux

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser