Securitas fortsatt säker

Datum: 2002-02-13 09:22

Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley rekommenderar öka i Securitas och spår att kursen kan stiga till 225 kronor.

Securitas bokslut var i linje med Morgan Stanleys förväntningar. Något bättre försäljning men ett marginellt lägre resultat, menar banken. Banken anser att det är starkt att bolaget ökade tillväxttakten under fjärde kvartalet. En besvikelse i rapporten var dock Storbritannien som visade ytterligare försvagad tillväxt. Sammantaget anser Morgan Stanley att den förväntade goda försäljningstillväxten kompenserar för eventuella nedjusteringar i vinstmarginalerna. Rekommendationen öka upprepas och riktkursen sätts till 225 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
201 kr
Riktkurs:
225 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser