Securitas fortsatt bra val

Datum: 2002-02-05 09:29

Den amerikanska storbanken Morgan Stanley rekommenderar sina kunder att öka i Securitas.

Investmentbanken pekar också på att utsikterna för innevarande år ser goda ut med en förväntad organisk tillväxt på 8 procent, ett förväntat starkt fritt kassaflöde och signifikant marginalförbättring. Morgan Stanley menar även att ledningen har en mycket god historik vad gäller värdeskapande åt sina aktieägare. Företagets ledning har lyckats förbättra försäljningen med 950 procent sedan 1995 och aktien har haft en god utveckling. Samtidigt har aktiekapitalet bara ökats med 20 procent under perioden. I år spås en vinst på 8,28 kronor och nästa år väntas vinsten öka till 9,65 kronor riktkursen sätts till 220 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
205 kr
Riktkurs:
225 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser