SEB tror på europeiska aktier Foto: istockphoto

SEB tror på europeiska aktier

Publicerad 2017-06-16 10:54:00

Aktier SEB är fortsatt mycket positiva till aktier, specifikt europeiska och japanska, och så länge tillväxten befinner sig på nuvarande nivåer kommer ingen negativ överraskning i form av åtstramningar att ändra på det. Det framgår av SEB House View som publicerades i veckan.

Bankens positiva inställning till aktier består så länge inte intjäningen eller makrodata blir svagare under det kommande året. Hans Peterson, allokeringsansvarig på SEB förväntar sig att nästa förändring inte blir nedåt, utan uppåt.

Så länge som tillväxten håller sig ovanför nuvarande nivå tror han inte på att det blir några åtstramningar från centralbankerna som påverkar aktiemarknaden negativt.

SEB:s modellportfölj är neutral mellan aktier och statsobligationer. Trots det råder bara en viss övervikt för aktier, vilket beror på att råvaror underviktats.

Europeiska aktier överviktas i portföljen, från 4 till 6 procentenheter. Japanska aktier har en valutahedge i portföljen och överviktas med 4 procentenheter. Att europeiska och japanska aktier får sådan kraftig övervikt beror på att SEB tror att den globala tillväxten inte förändras nedåt, utan snarare uppåt.

EU:s starka ekonomi jämfört med USA fortsätter också under de kommande kvartalen, enligt Hans Peterson.

I USA blir åtstramningarna hårdare i och med att Fed höjer räntorna, vilket successivt leder till lönehöjningar och räntehöjningar som överstiger både Japan och Europa.

I själva verket ser USA ut att gå in i en period med betydligt svagare ekonomi, medan den amerikanska dollarn ändå stärks gentemot både euron och den japanska yenen.

När det sker förväntar sig Hans Peterson att den svagare japanska yenen leder till att den japanska ekonomin accelererar.

Christer Fälldin