SEB: Nu ökar vi risken Foto: istockphoto

SEB: Nu ökar vi risken

Publicerad 2017-09-12 12:35:00

Aktier Just nu är investeringsmöjligheterna mycket goda. Därför ökar SEB exponeringen mot aktier i portföljen och ligger nu på 75 procent av sitt riskutnyttjande.

Starka makrodata övertrumfar politiken just nu, men marknaden blir ändå inte överköpt, vilket innebär ett mycket bra köptillfälle.

Det anser Hans Peterson, allokeringsansvarig på SEB. Efter bankens senaste revidering av sin House View ökar Peterson exponeringen mot aktier i bankens portföljer. 

– Det är viktigt att vara aktiv och ta risker för att våra kunder ska få möjlighet till avkastning. Många multi-asset produkter ligger runt nollan i avkastning i år, men nu har vi möjligheter att komma bättre ut, säger han.

Den amerikanska dollarn har varit ett problem för de svenska delarna av portföljerna, men nu har SEB lagt på en större vikt i Sverige, Europa och tillväxtmarknader, inte minst i obligationer, vilket Hans Peterson förväntar sig ska fungera i den typ av cykel som vi är i nu.

– Statsobligationsandelen är fortsatt liten och vi kommer inte att ta mer i high yield-obligationer då priset är för högt, säger han.

Tre viktiga punkter ligger till grund för SEB:s förändringar i allokeringsstrategin.

Den första punkten är makroanalysen, som SEB bedömer som stabilt positivt samt att den ser ut att överträffa förväntningarna.

För det andra är värderingarna höga. Det gäller vissa tillgångar, men inte alla.

– Tillväxtmarknaderna är till exempel inte dyra och de har bra tillväxt! Och prognoserna för Europa ser mycket bra ut, och håller cykeln till 2019 är marknaden billig.

Christer Fälldin