SEB höjer till köp

Datum: 2018-02-02 10:00

STOCKHOLM (Direkt) Nokias finansiella mål för 2020 indikerar att bolaget kan åtnjuta en återhämtning i vinsterna efter ett utmanande 2018.

Det menar SEB i en analys, där rekommendationen höjs från behåll till köp, en förändring Direkt rapporterat om tidigare på fredagen.

Utrullningen av 5G kommer att bidra till att både omsättning och vinst ökar från 2018 och framåt, enligt SEB. Vidare spår banken att marginalen inom affärsområdet Networks, som utgör merparten av bolagets verksamhet, ska uppgå till runt 10 procent 2020 vilket är i linje med de nivåer som rådde 2015. För 2018 väntas en marginal på 7,9 procent.

Nokia handlas enligt SEB med en rabatt på 30 procent jämfört med Ericsson sett till 2020 års prognoser vid en värdering av bolagets rörelseresultat i förhållande till börsvärde rensat för skulder och nettokassa.

Kurs då rekommendationen gavs:
42,68 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser