SEB höjer till köp

Datum: 2017-11-09 10:00

Köp

ÅF B

STOCKHOLM (Direkt) Kapacitetsbristen och den allt högre industriaktiviteten på ÅF:s svenska hemmamarknad bådar gott för ökade industriinvesteringar de kommande åren, vilket borde gynna ÅF.

Det skriver SEB i sin rekommendationshöjning från behåll till köp av teknikkonsulten, publicerad dagen efter ÅF:s kapitalmarknadsdag på onsdagen. Riktkursen höjs från 193 till 207 kronor.

I slutet av oktober, när Konjunkturinstitutets månatliga konjunkturbarometer släpptes, sade barometerchefen Maria Billstam att industriföretagen hade bytt fot angående vad de ansåg vara det främsta hindret för ökad produktion: numera är det brist på maskin- och anläggningskapacitet, inte efterfrågeläget.

"Företagen säger att de har byggt ut produktionskapaciteten, men de tycker fortfarande inte att den är tillräcklig utan planerar att bygga ut den ytterligare", sade Maria Billstam i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

SEB tar fasta på signalerna i sin ÅF-uppdatering:

"Enligt konjunkturbarometern är den tillgängliga kapaciteten i tillverkningsindustrin för närvarande på bottennivåer", heter det, varpå den sannolika konsekvensen för ÅF beskrivs:

"Med 36 procent av personalen anställd inom automation, digitalisering och produktutveckling för den svenska tillverkningsindustrin borde ÅF se en betydlig efterfrågeskjuts från detta inom prognosperioden."

ÅF:s budskap från onsdagens kapitalmarknadsdag sammanfattas med att bolaget förklarade "ett accelererat fokus på organisk tillväxt, noggrannare mätning av prestation och förbättrade metoder för projektledning".

"Vi tror att den nuvarande aktiekursen är en utmärkt möjlighet för investerare att ta rygg på den nya ledningens påtagliga åtgärder för att förbättra de finansiella resultaten", skriver SEB och nämner att aktiekursen har tyngts av både den svaga Q3-rapporten och missförstånd kring ÅF:s exponering mot den svenska bostadsmarknaden.

Denna exponering uppgår till bara 1 procent, enligt vad ÅF-ledningen lyfte fram under sin kapitalmarknadsdag.

Efter en knapp timmes handel på torsdagen var ÅF-aktien upp drygt 4 procent till 176 kronor på en i övrigt lätt tillbakagående börs, och därmed överlägsen ledare bland largecap-bolagen. Facit på själva kapitalmarknadsdagen blev plus 0,7 procent.

Kurs då rekommendationen gavs:
169,1 kr
Riktkurs:
193 kr

Rekommendation från: SEB Equities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser