SEB höjer till köp

Datum: 2016-01-25 09:30

STOCKHOLM (Direkt) Den senaste månadens kursnedgång, i kombination med förbättrade utsikter för den europeiska jordbruksutrustningsmarknaden och ökad produktion av lätta fordon, talar till Trelleborgsaktien favör.

Det menar SEB, som enligt ett marknadsbrev på måndagen höjt sin rekommendation för industrikoncernen till köp, från tidigare behåll. Riktkursen hålls oförändrad på 170 kronor.

Analysinstitutet IHS har höjt sin prognos för den globala produktionen av lätta fordon för både 2016 och 2017. De därmed förbättrade konjunkturindikatorerna kan komma att kompensera för att oron på aktiemarknaderna sänker värderingen på Trelleborg Vibracoustic, det samriskbolag som Trelleborg sagt sig vilja avyttra eller knoppa av under året, resonerar bankens analytiker.

Samtidigt framstår köpet av tjeckiska CGS Holding, ett privatägt bolag verksamt inom lantbruks- och specialdäck samt polymerlösningar, som alltmer vältajmat.

"Ledande indikatorer för jordbruksutrustning i Europa fortsätter att förbättras /.../ och tillverkarna blir gradvis mer positiva om intäktsförväntningarna sex månader framåt. Det får CGS-förvärvet att se mer attraktivt ut", skriver SEB.

Trelleborg aviserade köpet av CGS i november i fjol för totalt cirka 10,9 miljarder kronor. CGS hade en omsättning på cirka 5,6 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 16 procent i den tolvmånadersperioden som slutade i juni 2015.

Trelleborgs B-aktie handlades vid 10.40-tiden på måndagen till 143:50 kronor, en uppgång med 0,8 procent för dagen. Stockholmsbörsens All Share-index var vid samma tidpunkt ned 0,4 procent.

Kurs då rekommendationen gavs:
142,4 kr
Riktkurs:
170 kr

Rekommendation från: SEB Equities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser