SEB ”bättre än index”

Datum: 2003-09-10 10:10

Bättre än index

SEB A

Amerikanska Goldman Sachs spår att SEB kommer att utvecklas ”bättre än index”.

Den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs förväntar sig att vinstprognoserna för de europeiska bankerna kommer fortsätta höjas. Goldman har som helhet en positiv syn på banksektorn. Goldman anser att SEB är det bästa valet i den svenska banksektorn.
Kurs då rekommendationen gavs:
82,75 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser