SEB bättre än index

Datum: 2006-04-25 21:56

Bättre än index

SEB A

Carnegie rekommenderar bättre än index för SEB.

Carnegie rekommenderar bättre än index för SEB inför kvartalsrapporten. Fokus förväntas ligga på räntenettot och provisionsnettot, räntenettot eftersom förra kvartalets var stark och det skulle kunna leda till uppgraderingar upp det upprepas, och provisionsnettot på grund av den starka aktiemarknadstrenden under kvartalet, enligt Carnegie. Carnegie förväntar sig en minskning rörelseresultatet till 3.307 miljoner kronor jämfört med förra kvartalet eftersom förra kvartalet var starkt och svårt att matcha, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
195 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser