SEB bättre än index

Datum: 2006-06-02 16:06

Bättre än index

SEB A

Carnegie rekommenderar bättre än index för SEB.

Carnegie rekommenderar bättre än index för SEB. Carnegie träffade SEBs VD Annika Falkengren för att diskutera vilka sätt SEB kan öka effektiviteten i verksamheten och de nya finansiella målen, enligt Carnegie. Intrycket är att VDn är angelägen om att leverera resultat, men resultatet av planen lär inte vara synligt inom ett år, enligt Carnegie. Däremot är åtgärderna mer riktade mot att uppnå en lägre uthållig kostnadsbas än att uppnå högre avkastning på eget kapital på kort sikt, enligt Carnegie. SEB förväntas ha högst förväntad justerad vinst per aktie tillväxt i sektorn under 2005-2008 och VDs ambitioner för SEB för 2007 och framåt är högre än vad Carnegies prognoser implicerar, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
175,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser