SEB slog förväntningarna - höjer utdelningen Foto: Pontus Lundahl /TT

SEB slog förväntningarna - höjer utdelningen

Publicerad 2016-02-04 07:25:00

Rapport Storbanken SEB:s resultat var rejält mycket bättre än vad analytikerna förväntat sig. Banken höjer också utdelningen.

SEB:s rörelseresultat blev 5.505 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Det kan jämföras med förväntade 4.773 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Utdelningen föreslås bli 5:25 kronor per aktie (4:75), att jämföra med förväntade 5:01 kronor.

Räntenettot minskar

SEB:s räntenetto uppgick till 4.677 miljoner kronor under det fjärde kvartalet, jämfört med 5.010 miljoner kronor motsvarande kvartal. SME Direkts konsensus låg på ett räntenetto om 4.666 miljoner kronor.

"Minskningen jämfört med föregående år berodde på den negativa svenska reporäntan som var -0,35 procent under kvartalet", skriver SEB i sin rapport.

Räntenettot var i princip oförändrat jämfört med tredje kvartalet.

Det kunddrivna räntenettot ökade med 170 miljoner kronor jämfört med det tredje kvartalet och med 107 miljoner jämfört med det fjärde kvartalet 2014.

En negativ marginaleffekt på inlåningen motverkades av en positiv effekt från lånemarginaler samt högre lånevolymer, heter det i rapporten.

Räntenettot från övriga aktiviteter minskade med 176 miljoner kronor jämfört med det tredje kvartalet och med 440 miljoner kronor jämfört med det fjärde kvartalet 2014. Det låga ränteläget påverkade räntenettot från övriga aktiviteter negativt.

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

SEB A