Kanonrapport av SEB Foto: Jessica Gow/TT

Kanonrapport av SEB

Publicerad 2017-07-14 07:06:00

Rapport SEB:s rörelseresultat blev 5 681 miljoner kr i det andra kvartalet. Det kan jämföras med förväntade 5 275 miljoner kr, enligt SME Direkt.

SEB:s kärnintäkter i form av räntenetto och provisionsintäkter under det andra kvartalet var starkare än förväntningarna i SME Direkts analytikerenkät.

SEB:s räntenetto steg till 4 913 miljoner kr i det gångna kvartalet, jämfört med 4 716 miljoner kr kvartalet före. SME Direkts konsensus låg på ett räntenetto om 4 836 miljoner kr.

Räntenettot ökade med 4 procent jämfört med föregående kvartal och ökade med 6 procent från andra kvartalet 2016.

Räntenettot från övriga aktiviteter ökade med 225 miljoner kr jämfört med första kvartalet.

De totala myndighetsavgifterna, inklusive avvecklingsfond- och insättningsgarantiavgifter, uppgick till 429 miljoner kr (526).

"I det andra kvartalet fastställde Riksgälden beräkningen av resolutionsfondavgiften som blev lägre än det uppskattade värdet som rapporterades i det första kvartalet", heter det i rapporten.

Aktiva företagskunder

Provisionsnettot ökade med 10 procent jämfört med föregående kvartal till 4 691 miljoner kr. SME Direkts konsensus låg på 4 369 miljoner kr.

"Företagskunderna var aktiva på kapitalmarknaderna och drog nytta av det låga ränteläget. Därför ökade emission- och rådgivningsprovisionerna med 148 miljoner kr jämfört med det första kvartalet och mer än fördubblades, en ökning på 219 miljoner kr, jämfört med samma period förra året", skriver SEB.

Stigande börser höjde provisioner

Låneprovisionerna ökade med 5 procent jämfört med årets första kvartal.

Börserna steg under kvartalet, vilket ledde till att provisionerna från kapital- och depåförvaltningen ökade med 238 miljoner kr. Av detta utgjorde de resultat- och transaktionsbaserade intäkterna 55 miljoner kr (38).

Mer aktiva kunder ledde till att betal- och kortavgifter, netto, var 8 procent högre än under det första kvartalet.

Tradingnettot minskade däremot med 29 procent från kvartalet före till 1 461 miljoner kr (2 063) och med 15 procent jämfört med det andra kvartalet 2016. Det gångna kvartalets utfall var 7 procent lägre än SME-förväntade 1 574 miljoner kr.

Lugna finansmarknader

Finansmarknaderna var lugna med låg volatilitet. De institutionella kundernas behov att balansera om sina portföljer eller att justera säkringspositionerna var litet. Den starka utvecklingen i det första kvartalet vad gäller marknadsvärdet av obligationsportföljen som hålls i likviditetssyfte och resultatet av den kortfristiga likviditetshanteringen fortsatte men var inte lika gynnsam i det andra kvartalet", heter det från banken.

Direkt