Se upp med JM

Datum: 2003-04-02 20:06

Minska

JM

Swedbank Markets rekommenderar sina kunder att minska i JM.

Swedbank anser att den senaste fastighetsförsäljningen från JM endast har ett symboliskt värde och att det inte påverkar totalen i särskilt stor utsträckning. Banken ser dock positivt på bolagets rationaliseringsprogram. Trots en kursnedgång är risken i bolaget fortsatt hög, vilket medför att bankens rekommendation att minska kvarstår.
Kurs då rekommendationen gavs:
101,5 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser