Se upp för Telia

Datum: 2001-09-18 13:43

Trots kursfall är Telia fortfarande dyr och säljvärd, enligt Danske Securities.

Danske Securities anser att kapitalmarknadsdagen inte bjöd på några större nyheter. Telias återupprepade vinstprognos, en försäljningstillväxt på mellan åtta och tio procent och en vinstmarginal på mellan 25-30 procent, är i linje med bankens förväntningar. Danske Securities gör inga förändringar i sina estimat men anser att aktien är fortsatt dyr. Vinsten för helåret förväntas bli 0,74 kronor per aktie och nästa år beräknas vinsten bli 1,83 kronor per aktie. Rekommendationen sälj återupprepas och bankens kassaflödesberäkning ger ett värde på mellan 39-45 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
42,5 kr

Rekommendation från: Danske Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser