Se upp för LME

Datum: 2002-01-28 09:12

Swedbank ser få tecken till förbättring för Ericsson och upprepar därför sin minskarekommendation.

Swedbank anser att Ericsson har mycket kvar att bevisa efter en prognosmiss och en vinstvarning. Banken saknar indikationer på att bolaget skall utvecklas starkt under 2003. Dessutom ställer sig Swedbank frågande till huruvida prognosen skall hålla för helåret. Sammantaget fortsätter frågetecknen att överskygga bolaget och Swedbank rekommenderar sina kunder att minska i aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
47,7 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser