Se upp för HiQ

Datum: 2001-08-15 14:14

HiQs rapport var bättre än vad Remium väntat men något sämre än marknadens förväntningar. Remium väljer att behålla sin säljrekommendation tills dess att man ser positiva tecken.

Trots osäkerheten på marknaden fortsätter HiQ att rekrytera personal i en mycket hög takt. Detta är positivt enligt Remium om bolaget kan lyckas med att få ut sina kunsulter på marknaden. Remium bedömer att beläggningsgraden fortsätter att utvecklas svagt samtidigt som prispressen blir allt tydligare. I år spår Remium en vinst på 0,9 kronor per aktie i år. Detta medför att aktien handlar till ett p/e-tal på 25, vilket analyshuset inte anser vara särskilt billigt. Säljrekommendationen upprepas och Remium spår att aktien kommer att falla under 20-kronorsstrecket.
Kurs då rekommendationen gavs:
23,2 kr

Rekommendation från: Remium Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser