Se upp för Ericsson

Datum: 2001-09-06 01:14

Tyska Commerzbank upprepar sin rekommendation till kunderna att minska innehaven i Ericsson.

Den tyska banken övertygades inte av bolagets analytikermöte. Systemsidan har ännu inte uppvisat signaler som gör att banken kan komma att ändra sin syn på aktien. Commerzbank tror att den globala mobiltelefonmarknaden sannolikt kommer att hamna på 380 miljoner enheter i år, för att sedan stiga till 425 miljoner år 2002. Investmentbanken pekar på riskerna med att tillverkarna räknar med en marknad på 400 mobiltelefoner eller mer i år, vilket kan leda till en lageruppbyggnad i början av 2002. Nästa år spås en vinst på 65 öre per aktie, vilket är en sänkning med 21 procent. 2003 spås en vinst per aktie på 1,27 kronor. Riktkursen sätts till 39 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
41,8 kr
Riktkurs:
39 kr

Rekommendation från: Commerzbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser