Scout Gamings handelsstart skjuts upp Foto: Scout Gaming

Scout Gamings handelsstart skjuts upp

Publicerad 2017-12-06 07:39:00

Notering Scout Gaming, som skulle ha gjort debut på First North i dag, meddelar att detta skjuts upp som mest med en vecka.

"Nasdaq har efter att Scout Gaming tidigare erhållit ett skriftligt godkännande avseende den tillhandahållna begärda dokumentationen, kort före planerad handelsstart, återkommit med önskan om ytterligare förtydliganden", skriver Scout Gaming som anledning till det ändrade handelsstartsdatumet.

Scout Gaming har som tidigare meddelats genomfört en nyemission inför planerad notering på First North. Nyemissionen övertecknades och inbringade 60 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nasdaq godkände den 16 november den begärda dokumentationen inför noteringen, kort efter att Finansinspektionen godkänt prospektet, varpå teckningsperiod inleddes och slutfördes framgångsrikt. Därefter publicerade bolaget överenskommen tilläggsdokumentation på sin hemsida den 4 december med planerad handelsstart den 6 december.

"En noteringsprocess involverar många rörliga delar och det är inte ovanligt att en process skjuts på något. Vi jobbar nu aktivt internt för att hantera den något försenade processen", säger Adam Kostyál, chef för listningstjänster på Nasdaq Europa.

Datum för första handelsdag kommer att offentliggöras så snart som möjligt, men Nasdaq och Scout Gaming har som gemensam målsättning att första handelsdag kommer att ske inom cirka en vecka, heter det.

Direkt