SCA nedgraderas

Datum: 2001-09-18 00:04

Öka

SCA B

Den amerikanska invstmentbanken Morgan Stanley sänker sin rekommendation från starkt köp till öka i SCA.

Morgan Stanley ser en risk att de europeiska papperspriserna snarare kommer att falla än att stiga under nästa år. Enligt investmentbankens prognos kommer volymerna att ligga lägre än vad som krävs för att efterfrågan ska kunna driva upp priserna. Dock påpekas att SCAs fokus på hygienprodukter gör att bolaget har en bättre sits än många konkurrenter som är betydligt känsligare för en svag konjunktur. I år respektive nästa år sänks vinstprognosen per aktie med två respektive tolv procent till 22,10- samt 22,35 kronor. Riktkursen sätts till 286 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
220 kr
Riktkurs:
286 kr

Rekommendation från: Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser