SCA bra val

Datum: 2003-11-05 14:45

Bättre än index

SCA B

Carnegie spår att SCA kommer att "utvecklas bättre än index".

Carnegie spår att SCA kommer att "utvecklas bättre än index" och att de senaste förvärven bolaget gjort kommer att lyfta vinsten på sikt. Från och med 2005 spås ett resultattillskott på 50 öre per aktie, spår Carnegie. Mäklarfirman menar att SCA genom förvärven bygger upp sin position inom " protective packaging". Carnegie höjer sina estimat för de kommande åren och spår nu att årets vinst hamnar på 20,50 kronor. Nästkommande två år väntas vinster på 23,10 samt 27,80 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
296,75 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser