SCA bättre än index

Datum: 2007-07-26 13:21

Bättre än index

SCA B

Carnegie rekommenderar bättre än index för SCA.

Carnegie rekommenderar bättre än index för SCA efter kvartalsrapporten. Rapporten för det andra kvartalet var förvånande stark och dessutom med god kvalitet på vinsterna, enligt Carnegie. Detta gör att utsikterna inför andra halvåret är starka, enligt Carnegie. Även om råmaterialskostnaderna förväntas öka så förväntas också prishöjningar och kostnadsbesparingsprogram höja marginalerna, enligt Carnegie. SCA erbjuder bra värde på nuvarande nivåer eftersom värderingen är låg och vinsterna förväntas öka under de kommande kvartalen, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
122,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser