Sätter köp med skyhög uppsida

Datum: 2016-01-11 10:00

STOCKHOLM (Direkt) Norska Arctic Securities inleder bevakningen av Fingerprint Cards med en köprekommendation och riktkursen 850 kronor. Det framgår av en analys.

Arctic räknar med att Fingerprint Cards under det första halvåret 2016 kommer att fortsätta sin starka utveckling från 2015 med flera designwins, en potentiell utdelning, framsteg inom smarta kort och en reviderad guidning.

Förutom att Fingerprint kommer att fortsätta att få in volymer från de modeller som lanserades med bolagets fingeravtryckssensorer under andra halvåret 2015, väntas nya modeller under 2016, skriver Arctic.

I tillägg till det ser Arctic att segmentet för surfplattor ökar penetrationen och blir ett tillväxtsegment.

Under 2016 räknar Arctic med att Fingerprint Cards marknadsandel uppgår till 52 procent, exklusive Apple. Andelen väntas sedan falla till 40 procent 2017 och 35 procent 2018.

Vidare prognostiserar Arctic att Fingerprint Cards lämnar en utdelning på 4 kronor per aktie för 2015. Utdelningen väntas sedan öka till 20 kronor för 2016, 24 kronor för 2017 och 28 kronor för 2018.

I analysen påpekar Arctic emellertid att konkurrensen kommer att intensifieras.

"På längre sikt tror vi att ökad konkurrens kommer att göra det svårt för Fingerprint Cards att behålla sin position som nummer ett, de starka marginalerna och substantiella tillväxt", heter det i analysen.

För 2016 estimerar Arctic att Fingerprint Cards intäkter uppgår till 7.665 miljoner kronor, vilket ligger kring mitten av bolagets egna prognosintervall om intäkter på 6.500-8.500 miljoner kronor för innevarande år.

Med en bruttomarginal på 42,5 procent räknar Arctic med ett rörelseresultat på 2.752 miljoner kronor och en vinst per aktie på 34:00 kronor under 2016.

Prognoserna baseras på ett snittpris per sensor (asp) på 2:75 dollar för 2016. För 2017 och 2018 räknar Arctic med att snittpriset sjunker till 2:60 respektive 2:30 dollar.

Kurs då rekommendationen gavs:
474 kr
Riktkurs:
850 kr

Rekommendation från: Arctic Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser