Satsa på spelbolaget

Satsa på spelbolaget

Publicerad 2013-04-15 15:00:00

Aktietips Söderberg & Partners har hittat en spelaktie med stark organisk tillväxt och möjliga kurstriggers.

Placeringsrådgivaren rekommenderar denna vecka köp av Unibet. Bolagets första kvartal har inletts starkt med en organisk tillväxt på över 20 procent under kvartalet första hälft.

Söderberg & Partners menar att bolag har goda möjligheter till vinsttillväxt kommande år med stabila finanser samt ett strategiskt fördelaktigt utgångsläge.

Den starka organiska tillväxten uppväger också riskerna, menar Söderberg & Partners, som dessutom ser kurstriggers i regulatoriska förändringar i närtid. Söderberg & Partners menar att Unibets ökade fokus på reglerade marknader på lite längre sikt skapar goda strategiska förutsättningar.

Aktien handlas till ett P/E-tal omkring 13 på årets vinstprognoser. Prognosen för vinsttillväxten ligger på 25 procent i år och lika mycket nästa år vilket Söderberg & Partners finner tilltalande.

Bolaget ses därför som en köpkandidat med attraktiv värdering i förhållande till den goda tillväxten.

Magnus Gustavsson

Unibet , Söderberg & Partners

Följ de aktuella aktierna här

Kindred Group