Säsnongsmässigt starkt kvartal

Datum: 2010-10-07 16:51

Swedbank

Swedbank förväntar sig att Intrum Justitia kommer att rapportera ett EBIT om 212 MSEK, jämfört med 147 MSEK under samma kvartal förra året. Justerat för problemen i Storbritannien, var EBIT Q309 222 MSEK. Det tredje kvartalet är ett säsongsmässigt starkt kvartal för bolaget, speciellt i Sverige och Finland. Vidare tror inte banken att genomförts några nedskrivningar under kvartalet. Intäkterna väntas komma in på 944 MSEK, vilket är en minskning med 8 % jämfört med samma period i fjol och det mesta kan förklaras av negativa valutakurseffekter. Den organiska tillväxten i lokal valuta väntas landa runt noll och marginalerna för CMS väntas planas ut. Swedbank vill att bolaget på sikt ska göra ytterligare investeringar i PD-portföljer då det finns tecken på att PD-marknaden är på uppgång. Detta framgår i en analys daterad den 7 oktober.
Kurs då rekommendationen gavs:
81,75 kr
Riktkurs:
92 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser