SAS på gång

Datum: 2000-10-18 09:10

Neutral

SAS

MSDW anser att det är helt rätt att bara notera SAS på en börs.

Morgan Stanley har fortfarande en neutral syn på SAS efter det senaste beslutet om att förenkla kapitalstrukturen i bolaget. Även om MSDW ser positivt på förändringen så varnas det för att det kan bli en mycket utdragen process med många problem på vägen. Investmentbanken menar att man har väntat länge på den här positiva nyheten. Hur som helst så tror investmentbanken att SAS har ytterligare barriärer att övervinna innan implementeringen kan börja. Närmast för hand ligger övervinningen av de lagliga hindren. Bland annat så ska ungefär 100 kontrakt omförhandlas vilket MSDW uppskattar kommer att ta mellan 6 månader och 1 år. Dessutom kvarstår problemen med de höga bränslepriserna.
Kurs då rekommendationen gavs:
73 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser