SAS mot vinstlyft

Datum: 2004-10-27 10:52

Köp

SAS

Enligt Affärsvärlden kan lågprisflyget redan i vinter drabbas av utslagning och konsolidering, vilket bådar gott för SAS.

Detta eftersom det innebär stabilare snittintäkter per biljett. Kombinationen av sparprogrammen i bolaget och de stabilare snittintäkterna, bäddar för en kraftfull vinstökning för SAS de närmaste åren, skriver Affärsvärlden. Räknat på en vinst på 4,90 kr per aktie år 2005 hamnar P/E-talet på 10. Det bedöms inte vara billigt, men i paritet med jämförbara bolag inom sektorn. Största risken med SAS-aktien är hotet om högre oljepriser och nyemission, skriver tidningen, som dock lämnar en köprekommendation för aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
49,9 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser